Elektroniczna rekrutacja

Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Kuratorium Oświaty w Warszawie 


REKRUTACJA 2023/2024

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 [link]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  [link]


PODSTAWA PRAWNA 

Dla Kandydatów po szkole podstawowej:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1737

http://rozporzadzenie-mein-rekrutacja-2022

Dla wszystkich Kandydatów:

Rozdział 6 ustawy Prawo oświatowe 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1148

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14470,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

Usługi dla obywatela – Edukacja – www.gov.pl

https://prezi.com/view/Et5G5GXrVVIlUnHrxzWq/